Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)


Aceasta clasa include activitati de expoatare, întretinere si asigurare a accesului la facilitatile de transmisie a vocii, datelor, informatiilor, sunetelor si imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicatii fara cablu.
Aceste facilitati ofera transmisia multidirectionala prin intermediul undelor aeriene si se bazeaza fie pe tehnologie unica fie pe o combinatie de tehnologii. Se mai includ activitatile de întretinere si exploatare a facilitatilor de comunicatii prin pager, precum si a retelelor de telecomunicatii de telefonie celulara si altor tipuri de telecomunicatii prin retele fara cablu. Aceasta clasa include de asemenea asigurarea accesului la internet prin operatorul infrastructurii de retele fara cablu.

Aceasta clasa exclude:
-recomercializarea serviciilor de telecomunicatii, vezi cod CAEN 6190