Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.


Aceasta clasa include:
-alte servicii de intermedieri financiare, care sunt legate în principal de distribuirea fondurilor, altele decât cele care fac obiectul împrumuturilor:
     - activitati de factoring
     -consemnarea/scrierea schimburilor, optiunilor si a altor aranjamente de limitare a riscurilor
     -activitati ale firmelor de reglementari testamentare
-activitati de investitii pe cont propriu, cum ar fi societati pe actiuni, cluburi de investitii, etc.

Aceasta clasa exclude:
-leasing-ul financiar, vezi cod CAEN 6491
-gestionarea portofoliilor în contul tertilor, vezi cod CAEN 6612
-comercializarea, creditarea si închirierea de proprietati imobiliare, vezi diviziunea 68
-activitati de colectare a politelor fara cumpararea datoriei, vezi cod CAEN 8291
-acordare de credite de catre asociatii de persoane (patronale, profesionale, etc.), vezi cod CAEN 9499