Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN 8411 Servicii de administratie publica generala


Aceasta clasa include:
-servicii de administratie a organelor executive si legislative centrale, regionale si locale
-administrarea si supravegherea operatiunilor fiscale:
     -operatii de impozitare
     -strângerea de taxe de impozitare pe bunuri si investigatiile asupra evaziunii fiscale
     -administrarea vamilor
-implementarea bugetului si managementul fondurilor si al datoriei publice:
     -colectarea si perceptia banilor si controlul asupra cheltuirii acestora
-administrarea politicilor generale de cercetare-dezvoltare si a fondurilor asociate
-administrarea si functionarea serviciilor generale de planificare economica si sociala si a serviciilor statistice la diferite niveluri ale administratiei publice

Aceasta clasa exclude:
-servicii de administrare a cladirilor proprii ale guvernului sau ocupate de guvern, vezi cod CAEN 682, vezi cod CAEN 683
-administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare destinate cresterii bunastarii personale si a fondurilor asociate, vezi cod CAEN 8412
-administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare destinate îmbunatatirii performantei si competitivitatii economice, vezi cod CAEN 8413
-administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare aferente apararii si a fondurilor asociate, vezi cod CAEN 8422
-functionarea arhivelor guvernamentale, vezi cod CAEN 9101