Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN 3812 Colectarea deseurilor periculoase


Aceasta clasa include colectarea deseurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deseuri incluzând substante explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, infectioase sau alte substante si preparate nocive pentru sanatatea umana si pentru mediu. Cuprinde, de asemenea, identificarea, tratarea, ambalarea si etichetarea deseurilor în vederea transportului.
Aceasta clasa include:
-colectarea deseurilor periculoase, cum ar fi:
     -uleiul uzat provenit de la nave si garaje
     -deseuri periculoase de natura biologica
     -deseuri nucleare
     -baterii uzate etc
-activitatea de expoatare a statiilor de transfer a deseurilor periculoase

Aceasta clasa exclude:
-decontaminarea si curatarea cladirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea azbestului), vezi cod CAEN 3900