Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN 69 Activitatie si de contabilitate


Aceasta diviziune cuprinde reprezentarea juridica a intereselor unei parti împotriva alteia, în fata instantelor judecatoresti sau a altor organisme juridice, prin persoane membre ale baroului de avocati, sau sub supravegherea acestora, cum ar fi consultanta si reprezentare în procese civile, consultanta si reprezentare în procese penale, consultanta si reprezentare în legatura cu litigiile de munca. Diviziunea include de asemenea redactarea de documente juridice, cum ar fi clauze de constituire a societatilor comerciale, acorduri de asociere sau alte documente similare legate de înfiintarea unei societati comerciale, brevete si drepturi de autor, redactarea de contracte, testamente, acte de încredintare etc., precum si alte activitati ale notarilor publici, notarilor de drept civil, aprozilor, judecatorilor de instructie si birourilor de arbitraj. De asemenea include servicii de contabilitate, cum ar fi auditul si înregistrarile contabile, redactarea declaratiilor financiare si contabile.

Subdiviziuni ale codului CAEN 69

cod CAEN 691 Activitati juridice

cod CAEN 692 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal