Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN 6910 Activitati juridice


Aceasta clasa include:
-reprezentarea juridica a intereselor unei parti împotriva alteia, în fata instantelor judecatoresti sau a altor organisme juridice, prin persoane care sunt membre ale baroului de avocati sau sub supravegherea acestora:
     -consultanta si reprezentare în procese civile
     -consultanta si reprezentare în procese penale
     -consultanta si reprezentare în legatura cu litigiile de munca
-consultanta si asistenta generala, redactarea de documente juridice:
-clauze de constituire a societatilor comerciale, acorduri de asociere sau alte documente similare legate de înfiintarea unei societati comerciale
     -brevete si drepturi de autor
     -redactarea de contracte, testamente, acte de încredintare etc.
-alte activitati ale notarilor publici, notarilor de drept civil, aprozilor, judecatorilor de instructie si birourilor de arbitraje, activitati de expertiza criminalistica si expertize tehnice judiciare

Aceasta clasa exclude:
-activitatile tribunalelor, vezi cod CAEN 8423