Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN 9420 Activitati ale sindicatelor salariatilor


Aceasta clasa include:
-promovarea intereselor angajatilor si ale sindicatelor salariatilor.
Aceasta clasa include de asemenea:
-activitatile sindicatelor ai caror membri sunt în principal salariati, având ca obiectiv esential reprezentareapunctului lor de vedere în ceea ce priveste salariul si conditiile de munca si de a se organiza în vederea actiunilor concertate.
-activitati ale sindicatelor unei întreprinderi, a uniunilor sindicale formate din unitatile din ramuri afiliate si a structurilor organizationale formate din uniuni sindicale afiliate pe baza unor criterii profesionale, regionale, structurale sau alte criterii.

Aceasta clasa exclude:
- activitatea de învatamânt furnizata de aceste tipuri de organizatii, vezi diviziunea 85