Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN E DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DESEURILOR, ACTIVITATI DE DECONTAMINARE A TERENURILOR


Aceasta sectiune include activitati de gestionare (inclusiv colectarea, tratarea si eliminarea) diverselor tipuri de deseuri, cum ar fi deseurile industriale sau municipale, solide sau nu, precum si activitati de decontaminare a terenurilor. Rezultatele proceselor de tratare a deseurilor pot fi eliminate, sau pot deveni materii prime pentru alte procese de productie. Activitatile de distributie a apei sunt de asemenea incluse în aceasta sectiune, întrucât ele sunt adesea realizate în directa conexiune cu tratarea apelor uzate sau de unitati care sunt angrenate atât in furnizarea apei cât si în colectarea si epurarea apelor uzate.

Subdiviziuni ale codului CAEN E

cod CAEN 36 Captarea, tratarea si distributia apei

cod CAEN 37 Colectarea si epurarea apelor uzate

cod CAEN 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile

cod CAEN 39 Activitati si servicii de decontaminare