Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN O ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

Aceasta sectiune include activitati cu specific guvernamental, desfasurate în mod normal de administratia publica.
Aceasta sectiune include aplicarea si interpretarea judicioasa a legilor si a reglementarii lor, precum si administrarea de programe bazate pe aceste legi, activitati legislative, fiscalitate, aparare nationala, ordine si siguranta publica, servicii de imigrare, afaceri externe si administrarea programelor guvernamentale. Aceasta sectiune include de asemenea activitati de asigurari sociale din sistemul public.
Statutul legal sau institutional nu constituie factorul determinant în sine pentru ca o activitate sa apartina acestei sectiuni. Aceasta înseamna ca activitatile clasificate în alta pate în CAEN nu intra în aceasta sectiune, chiar daca sunt desfasurate de catre administratii publice. De exemplu, administrarea sistemului scolar (adica, regulamente, inspectii, programe de învatamânt) intra în aceasta sectiune, dar predarea în sine – nu (vezi sectiunea P), spitalele închisorilor sau spitalele militare sunt clasificate la sanatate (vezi sectiunea Q). În mod similar, unele activitati descrise în aceasta sectiune pot fi desfasurate de catre unitati neguvernamentale.

Subdiviziuni ale codului CAEN O

cod CAEN 84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public