Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN 01 Agricultura, vânatoare si servicii anexe


Aceasta diviziune distinge doua activitati de baza: productia vegetala si productia animaliera.
Aceasta diviziune include agricultura organica, precum si cresterea plantelor si animalelor modificate genetic.
Se includ activitatile de productie vegetala pe câmp si în sere.
Sunt incluse de asemenea, activitati de servicii aferente agriculturii, vânatorii si alte activitati conexe.
Grupa 015 (Activitati mixte) se îndeparteaza de la principiile obisnuite de identificare a activitatii principale.
Se accepta faptul ca multe exploatatii agricole au o productie echilibrata ce cuprinde atât produse vegetale cât si animale si ca ar fi arbitrar sa le clasificam într-o categorie sau alta.

Activitatea agricola exclude orice prelucrare ulterioara a produselor agricole (clasificate în diviziunile 10,11 si
12), în afara de cea necesara pregatirii lor pentru vânzarea primara. Pregatirea pentru vânzarea primara este inclusa aici.
Diviziunea exclude activitatile de amenajare a terenului (de exemplu: terasarea terenului agricol, drenarea, pregatirea orezariilor etc.) clasificate în sectiunea F (Constructii) precum si activitatile desfasurate de achizitori si asociatiile cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole clasificate în Sectiunea G.
Sunt excluse, de asemenea, activitatile de îngrijire si întretinere peisagistica, pentru mentinerea terenurilor în buna stare care sunt clasificate in clasa 8130 (Activitati de întretinere peisagistica).

Subdiviziuni ale codului CAEN 01

cod CAEN 011 Cultivarea plantelor nepermanente

cod CAEN 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

cod CAEN 013 Cultivarea plantelor pentru înmultire

cod CAEN 014 Cresterea animalelor

cod CAEN 015 Activitati în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

cod CAEN 016 Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare

cod CAEN 017 Vânatoare, capturarea cu capcane a vânatului si activitati de servicii anexe vânatorii