Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat


Aceasta clasa include o gama variata de activitati de copiere, pregatire a documentelor si activitati specializate de secretariat. Activitatile de copiere/imprimare a documentelor incluse aici acopera doar activitati de tiparire într-un numar limitat de exemplare
Aceasta clasa include:
-pregatirea documentelor
-editarea si corectarea documentelor
-dactilografierea si procesarea de texte
-servicii suport de secretariat
-transcrierea documentelor, si alte servicii de secretariat
-scrierea scrisorilor sau CV-urilor
-asigurarea închirierii casutelor postale si alte servicii postale si de corespondenta cum ar fi presortarea, scrierea adreselor, etc. (cu exceptia publicitatii directe prin posta)
-fotocopierea
-multiplicarea
-heliografierea
-alte servicii de copiere a documentelor (fara asigurarea serviciilor de tiparire, cum ar fi tiparirea offset, tiparirea rapida, tiparirea digitala, servicii de pre-tiparire

Aceasta clasa exclude:
-tiparirea de documente (tiparirea offset, tiparirea rapida etc.), vezi cod CAEN 1812
-servicii de pre-tiparire, vezi cod CAEN 1813
-publicitate directa prin posta, vezi cod CAEN 7311
-servicii specializate de stenodactilografiere, ca înregistrarea lucrarilor tribunalelor, vezi cod CAEN 8299
-servicii de stenografie publica, vezi cod CAEN 8299