Top 50 coduri CAEN

Cod CAEN C INDUSTRIA PRELUCRATOARE


Industria prelucratoare include transformarea fizica sau chimica a materialelor, substantelor sau componentelor în produse noi, desi aceasta nu poate fi folosita ca un criteriu universal pentru definirea prelucrarii (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deseurilor). Materialele, substantele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum si ale altor activitati din industria prelucratoare. Modificarea substantiala, refacerea sau reconstructia bunurilor este în general considerata drept prelucrare. Unitatile angajate în industria prelucratoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau otelarii si folosesc în mod curent masini actionate electric si echipamente de manipulare a materialelor. Unitatile care transforma materialele sau substantele în produse noi, manual sau la domiciliul lucratorului, si care comercializeaza catre public produsele obtinute în aceleasi locatii, cum sunt brutariile si croitoriile de comanda, sunt incluse, de asemenea, în aceasta sectiune.
Unitatile de prelucrare pot:
-prelucra materialele proprii
-sub-contracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii
-detine drepturile legale asupra produselor, dar sub-contracta întregul proces de prelucrare a materialelor (proprii sau nu)
-desfasura procese de prelucrare în cadrul sub-contractelor mai sus mentionate.
Produsul obtinut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, în sensul ca este gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi semi-finit, în sensul ca va deveni materia prima pentru prelucrari ulterioare. De exemplu, produsul rafinarii aluminei este materie prima în productia primara a aluminiului; aluminiul primar constituie materia prima a productiei de sârma din aluminiu; iar sârma din aluminiu este materia prima pentru fabricarea produselor obtinute din sârma. Fabricarea componentelor specializate si a partilor/pieselor de schimb, a accesoriilor si anexelor la masini si echipamente este, de regula, clasificata în aceeasi clasa ca si fabricarea masinii si echipamentului carora sunt le sunt destinate piesele de schimb si accesoriile. Fabricarea de componente si piese de schimb nespecializate ale masinilor si echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roti dintate, rulmenti cu role, este clasificata în clasa de prelucrare corespunzatoare fara a lua în considerare masina sau echipamentul în care pot fi incluse aceste articole. Totusi fabricarea componentelor si accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusa în grupa 222.
Activitatea de asamblare a partilor componente ale unui produs este considerata prelucrare.
Aceasta include atât asamblarea produselor din productie proprie cât si asamblarea componentelor provenind de la terti. Recuperarea deseurilor, adica prelucrarea deseurilor în materii prime secundare este clasificata în grupa 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Desi poate implica transformari fizice sau chimice, aceasta activitate nu este considerata a fi o parte a industriei prelucratoare. Scopul primordial al acestor activitati este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deseurilor. Si ele sunt prin urmare clasificate în sectiunea C (Captarea si distributia apei; salubritate, administrarea deseurilor, activitati de decontaminare). Totusi fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este clasificata în industria prelucratoare, chiar daca aceste procese utilizeaza deseuri ca materii prime. De exemplu, productia de argint din deseuri de film este considerata a fi un proces de fabricatie.

Activitatile specializate de întretinerea si repararea masinilor si echipamentelor industriale, comerciale si similare sunt clasificate în general, în diviziunea 33 (Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor).
Totusi repararea calculatoarelor si a bunurilor personale si gospodaresti este clasificata în diviziunea 95
(Repararea calculatoarelor si a bunurilor personale si gospodaresti), în timp ce repararea vehiculelor cu motor este clasificata în diviziunea 45 (Comertul cu ridicata si cu amanuntul, întretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor).
Instalarea masinilor si echipamentelor, atunci când este efectuata ca o activitate specializata, este clasificata în 3320.
Observatie: granitele industriei prelucratoare si ale celorlalte sectoare în cadrul clasificarii pot fi oarecum neclare.
De regula, activitatile din sectiunea industriei prelucratoare implica transformarea materialelor în produse noi.
Rezultatul lor este un produs nou. Totusi definitia a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum subiectiva.
Ca o clarificare, urmatoarele activitati sunt considerate în CAEN drept industrie prelucratoare:
-prelucrarea pestelui proaspat (curatirea stridiilor, transarea pestelui), neefectuata pe o nava de pescuit, vezi cod CAEN 1020
-pasteurizarea si îmbutelierea laptelui, vezi cod CAEN 1051
-prelucrarea pieilor de animale, vezi cod CAEN 1511
-tratarea lemnului, vezi cod CAEN 1610
-tiparirea si activitati conexe, vezi cod CAEN 181
-resaparea cauciucurilor, vezi cod CAEN 2211
-productia betonului, vezi cod CAEN 2363
-electroliza, placarea, tratamente termice ale metalului, vezi cod CAEN 2561
-reconstructia sau fabricarea (transformarea) masinilor (de exemplu motoare de automobile, vezi cod CAEN 2910)
Totodata, exista activitati care, desi implica uneori procese de transformare, sunt clasificate în alte sectiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucratoare).
Ele includ:
-exploatarea forestiera, clasificata în sectiunea A (agricultura, silvicultura si pescuit);
-tratarea produselor agricole, clasificata în sectiunea A (Agricultura, silvicultura si pescuit);
-tratarea minereurilor si a altor minerale, clasificata în sectiunea B (Industria extractiva);
-constructia de structuri si operatiuni de fabricare executate pe santier, clasificate în sectiunea F (Constructii);
-activitati de fragmentare si redistribuire în loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau îmbutelierea produselor, ca bauturile sau substantele chimice; sortarea deseurilor; amestecarea vopselelor la comanda clientului si taierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune modificata a aceluiasi produs si sunt clasificate în sectiunea G (Comertul cu ridicata si amanuntul; repararea autovehiculelor cu motor si a motocicletelor).

Subdiviziuni ale codului CAEN C

cod CAEN 10 Industria alimentara

cod CAEN 11 Fabricarea bauturilor

cod CAEN 12 Fabricarea produselor din tutun

cod CAEN 13 Fabricarea produselor textile

cod CAEN 14 Fabricarea articolelor de îmbracaminte

cod CAEN 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si încaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor

cod CAEN 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite

cod CAEN 17 Fabricarea hârtiei si a produselor din hârtie

cod CAEN 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a înregistrarilor

cod CAEN 19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului

cod CAEN 20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice

cod CAEN 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice

cod CAEN 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

cod CAEN 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

cod CAEN 24 Industria metalurgica

cod CAEN 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje . si instalatii

cod CAEN 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice

cod CAEN 27 Fabricarea echipamentelor electrice

cod CAEN 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.

cod CAEN 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor

cod CAEN 30 Fabricarea altor mijloace de transport

cod CAEN 31 Fabricarea de mobila

cod CAEN 32 Alte activitati industriale n.c.a.

cod CAEN 33 Repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor